Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2014

justthewayyouare
justthewayyouare
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viarevalie revalie
justthewayyouare
6039 4a5f
Reposted fromcasanovared casanovared viaklvgfwef klvgfwef

August 23 2014

justthewayyouare
8275 e5ef
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaiamophelia iamophelia
justthewayyouare
3984 2374
ej ! chcę takiego <3
Reposted fromBrilliant Brilliant viaEvowe Evowe
justthewayyouare

Zauważyłem, że moja tęsknota za Tobą przybiera różne formy, zależnie od pozycji. Inaczej zupełnie tęsknię, chodząc lub stojąc, inaczej- siedząc, a jeszcze zupełnie inaczej, leżąc na strasznie pustym tapczanie…

— J.Przybora
Reposted fromyourtitle yourtitle viaEvowe Evowe
justthewayyouare
Ale nikt nie wygrywa, kiedy ktoś inny ma złamane serce.
— Justin Timberlake - TKO
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaEvowe Evowe
justthewayyouare
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted fromiamfinallyhappy iamfinallyhappy viaEvowe Evowe
justthewayyouare
ludziom nie zależy
mi też przestaje
— fuck you all
Reposted fromdreamadream dreamadream viaEvowe Evowe
justthewayyouare
2502 354b
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaEvowe Evowe
justthewayyouare
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
8966 8d67
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaiamophelia iamophelia
justthewayyouare
Nie przestrasz się, proszę, gdy poczujesz moje wargi na szyi. Nie chciałem całować, to tylko bezradna miłość
— Franz Kafka
justthewayyouare
- Przestań być miły. To jest nudne.    
— dr House
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaarancione arancione
justthewayyouare
Może gdyby ludzie wiedzieli ile jeszcze czasu im zostało, potrafiliby bardziej docenić życie?
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarancione arancione
justthewayyouare
Daj spokój. Dziś już nie ma o czym gadać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
justthewayyouare
  I nic nie zatrzyma już jesieni ...
— E
Reposted fromIriss Iriss viaszalony-virus szalony-virus
justthewayyouare
1549 150d 500
zupa zawsze rozumie.
Reposted fromkatalama katalama viaszalony-virus szalony-virus
justthewayyouare
0047 12d4
justthewayyouare
Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć. 
— h5 Nosowska
Reposted fromrawwwr rawwwr viaX88B88 X88B88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl